Ny inndeling av filpakker pr tjenestedomene.  

 

Integrasjonsprosjektet i Felles EPJ, Helse Vest vil i løpet av august 2009 utarbeide pakker med relevante filer pr. tjenestedomene i Felles EPJ. En slik oppdeling har til hensikt å lette implementasjonsarbeidet for leverandørene. Det presiseres at informasjonen som er tilgjengelig pr. i dag er tilstrekkelig for implementasjon av integrasjonsløsningene.

Hver filpakke vil eksempelvis inneholde følgende elementer:

  • Alle nødvendige skjemaer brukt og referert til i tjenesten(e)
  • Alle WSDL'er for tjenestedomenet
  • Proxy-klasse(r) generert fra WSDL'er og skjemaer
  • Konfigurasjonsfil for proxy-klasse til bruk av klienten
  • Eksempelfiler for request, response og error tilfeller
  • En kort brukerveiledning

Nærmere informasjon vil bli gitt når filpakkene er tilgjengelig for nedlasting.

 
Tilbake
 

For spørsmål relatert til innhold i HL7 Implementasjonsguide, vennligst send en e-post til Torgny Neuman: torgny.neuman@helse-vest-ikt.no