Helse Vest IKT AS
   

Filer til nedlasting
 

Felles EPJ for leverandÝrer.ppt

Felles_EPJ_web_services_in_DMZ_v14.doc
HL7v3_ImplementationGuide_3.0c.doc

HL7v3 ImplementationGuide 3.0d.doc

HL7v3_ImplementationGuide_3_1.doc

Operation_Note_CDA_Implementation_Guide_1.0b.doc

NE2008_hv.zip (inneholder alle skjema)

CDA_R2_hv.zip
HL7 Norge - CDA implementasjonguide (3 dokumenter)

HL7 versjon 3 Integrasjoner for dummys.doc

NE2008_hv_codeGen.zip - skjemapakke for kodegenerering (kan benyttes mot DIPS HL7 Connector)

 
 
 
   

© 2009 Helse Vest IKT AS - Org. nr. 987601787