Helse Vest IKT AS
   

Informasjon

22.09.09: CDA Implementasjonsguide (1.0b) er publisert!

12.08.09: Implementasjonsguide (3.0c) er publisert!

28.07.09: Informasjon om testmiljø for integrasjonsleverandørene.

16.07.09: HL7 Implementasjonsguide(3.0b) er publisert!

16.07.09: Ny inndeling av filpakker pr tjenestedomene.

 

 

 
 
 
   

© 2009 Helse Vest IKT AS - Org. nr. 987601787