Denne siden er ikke lengre vedlikeholdt - for mer oppdatert informasjon, se https://www.hl7.no/ og Nasjonal IKT.
This page is no longer maintained - please refer to https://www.hl7.no/ and Nasjonal IKT.


HL7 Implementasjonsguide at Nasjonal IKT
Helse Vest IKT AS
English | Om oss | Kontakt oss | HL7 versjon 3
   

Velkommen til HL7 implementasjonsguide!

Informasjon

Filer til nedlasting

Skjemapakker per domene

Spørsmål og svar

 

 

 
 
   

© 2009 Helse Vest IKT AS - Org. nr. 987601787